.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 44,935
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
 

 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนประภัสสรรังสิต จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ :
1.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารการจัดการศึกษาและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4.สนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู่
6.ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชน และองค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ :

 
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com