.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.144.24.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,881
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
 

 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนประภัสสรรังสิต จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ :
1.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารการจัดการศึกษาและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4.สนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู่
6.ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชน และองค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ :

 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 มกราคม 2562
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com