.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.196.5.6
คุณเข้าชมลำดับที่ 35,140
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
 

 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนประภัสสรรังสิต จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ :
1.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารการจัดการศึกษาและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4.สนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู่
6.ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชน และองค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ :

 
 
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com