.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.144.24.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,860
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประภัสรรังสิต

1.นายเฉลิม                            ประธานคณะกรรมการ
2.พระครูสุตธรรมภิรักษ์              กรรมการ/ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3.พระอธิการสนอง ธมฺมาวุโธ       
กรรมการ/ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
4.นายสามารถ  ฉิมสังข์              กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายจำเริญ  ยั่งยืน                 
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายนิตย์  ขวัญพรหม              กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นายมนูญ  สุทธิวงศ์                กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นางสำรวย  ทรงกิติพิศาล         กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายจรงค์  ทองพุด                 กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายพีรพงศ์  บาลทิพย์           กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.นางสาวพนม  ช่วยจันทร์         กรรมการ/ผู้แทนครู
12.นายอนุชา  เฉลาชัย               กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน
1
3.นายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ         กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า
14.นางจิรนันท์  รักสุวรรณ์           กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
1ุ5.นายฉุคอชวิทยา  หนูฤทธิ์        อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ

 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 มกราคม 2562
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com