.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.144.24.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,872
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน
 

คณะกรรมการสภานักเรียน

1. นายไนยชน  ดำจำนงค์                ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวคณาภรณ์  จันทร์โสะ       รองประธานสภานักเรียน
3. นางสาวโสภิตา  ศรีเทพ                รองประธานสภานักเรียน
4. นางสาวอรณิชา  รักสุวรรณ         เหรัญญิก

5. นายศรันยู  หนูฤทธิ์                           ปฏิคม
6. นายธนภัทร  เยี่ยมศักดิ์                     ที่ปรึกษา
7. นางสาวณัฐธิดา  วัชรจิรโสภณ          ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวเขมรินทร์  จิตต์เวช               สวัสดิการ
9. นายภานุวัฒน์  โรจนรัตน์                   กรรมการฝ่ายกีฬา
10. นายธีรพัฒน์  พงศ์จันทร์เสถียร       กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
11. นายศุภกฤต  เกลี้ยงสง                    กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
12.นางสาวทิพวัลย์  ดำเอี่ยม                 กรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
13. นางสาวศิรภัสสร   หนูรัตน์                กรรมการฝ่ายดนตรี
14. นางสาวชมพูนุช   กล้าคง                กรรมการ
15. เด็กชายชิณณกานต์   กล้าคง         กรรมการ
16. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุภาพาส               กรรมการ
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะลิล้อม          กรรมการ
18. เด็กหญิงภาวินี   บัวแก้ว                   กรรมการ
19. เด็กชายวงศ์กร  อุตะปะละ               กรรมการ
20. นางสาวฝนหยด   พงษ์ชู                  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 มกราคม 2562
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com