.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.172.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 22,612
  หน้าหลัก    คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน
 

คณะกรรมการนักเรียน

1.นายแทนตะวัน เอกชนก ประธานคณะกรรมการ
2.นางสาวชลธิชา วิลัยรัตน์  รองประธาน ฯ

3.นายอัษฎาวุธ หนูเกลี้ยง  ที่ปรึกษา
4.นายทัศไนย ส่งเสือ   ปฏิคม
5.นางสาวปวีณา ตั้งซ้าย   เลขานุการ
6.นางสาวปิยะธิดา ชุมดวง   เหรัญญิก
7.นางสาวนภาวรรณ ช่องพิทักษ์   สวัสดิการ
8.นายไนยชน ดำจำนงค์   ประชาสัมพันธ์
9.นายพงษ์นรินทร์ ปิยะพงษ์   ประสานงานสารสนเทศ
10.นายวรเดช เศรษฐสุข   งานโสตทัศนูปกรณ์
11.นายพงศกร ชายเกลี้ยง   งานกิจกรรม/ดนตรี
12.นายณัฐพงศ์ สงจันทร์    งานวัฒนธรรม
13.นายวรวิทย์ ชูหว่าง   งานสิ่งแวดล้อม
14.นางสาวณัฏฏณิชา บูรณ์ชนะ   กรรมการ
15.เด็กหญิงภาวิณี บัวแก้ว    กรรมการ
16.เด็กชายพงศ์ศิริ สุภาภาส   กรรมการ
17.เด็กชายชินกานต์ เทพรักษ์   กรรมการ

 

 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com