.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.144.24.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,865
 
  หน้าหลัก    สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู
 

 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู

๑. นายสานิตย์  พันธุ์เศรษฐ์   นายกสมาคม
๒. นายรณชัย  รอดดำ           อุปนายกฯ
๓. นางกันยกร  ทิพย์เทพ       เหรัญญิก
๔. นางแช่มจันทน์  กาวชู       ผู้ช่วยเหรัญญิก
๕. นางเบญจรัตน์  เรืองรักษ์   เลขานุการ
๖. นางชะมัยพร  หนูพุ่ม         ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางคนึง  ทัศนา                ปฏิคม
๘. นางพูลศรี  มณีโลกย์         ผู้ช่วยปฏิคม
๙. นายชูสิน  เดชดี                นายทะเบียน
๑๐. นายวิจิตร  ชูช่วย             ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๑. นายอนันต์  ศรีน้อย          ประชาสัมพันธ์
๑๒. นางชญานี  ช่วยจันทร์     กรรมการ
๑๓. นายมนูญ  ชูดำ                
กรรมการ
๑๔. นางอมรรัตน์  จันทร์โสะ    กรรมการ
๑๕. นางรัตฎาวัลย์  เทพภักดี   กรรมการ
๑๖. นายอนันต์  นันทกูล          
กรรมการ
๑๗. นางสาวจะริญา  หนูรัตน์   
กรรมการ
๑๘. นายนภดล  โรจนรัตน์       
กรรมการ
๑๙. นายฉุชวิทยา  หนูฤทธิ์      
กรรมการ

 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 มกราคม 2562
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com