.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต || Prapassornrangsit School :ll 8-10 กันยายน 2561 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.12 จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.23.176.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 75,937
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า 
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
 

 คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนประภัสสรรังสิต

๑. นายสมหมาย  ฉิ้มสังข์         ประธานฯ
๒. นายอัมพร  หมื่นสิน             รองประธานฯ
๓. นางสุภัสสรา  วงศ์ชู             เหรัญญิก
๔. นางสุพิศรา  คงทอง            ผู้ช่วยเหรัญญิก
๕. นายสาธิต  ไชยชำนาญ        เลขานุการ
๖. จ.ส.อ.สิทธิพงศ์  กุลกิจ        ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางพนารัตน์   หนูสิงห์         ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายสุรพงศ์  จงเจตน์           ปฏิคม
๙. นายสุริยา  รัตนจันทร์           ผู้ช่วยปฏิคม
๑๐. นางเสาวนีย์  หนูดำ            กรรมการ
๑๑. นายบุญทวี  สุภาพาส         กรรมการ
๑๒. นายทวีศักดิ์  ทองร่วง         กรรมการ
๑๓. นายเพิ่มศักดิ์  วุ่นน้อย         กรรมการ
๑๔. นายวิทยา  หนูนวล             กรรมการ
๑๕. จ.ส.ต.สานนท์  แก้วเสน      กรรมการ
๑๖. นายสาโรจน์  หนูฤทธิ์         กรรมการ
๑๗. นางชญานี  ชมบุญ            กรรมการ
๑๘. นางธวัลรัตน์  เพิ่มบุญ        กรรมการ
๑๙. นางจรัสศรี  ช่วยรักษ์         กรรมการ
๒๐. นางอภิญญา  แก้วบรรจบ    กรรมการ

 
 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มีนาคม 2562
 

 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
186 ม.3 บ้านยางงาม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel : 074-820212  Fax : 074-820212
Email : kroolert@gmail.com